Nguồn nhân lực là gì? Đặc điểm, vai trò của nguồn nhân lực

nguồn nhân lực là gì

Nguồn nhân lực ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược của doanh nghiêp. Nhân lực mạnh, dồi dào rất quan trọng trong việc phát triển doanh nghiêp. Tìm hiểu nguồn nhân lực là gì cũng như vai trò, các chỉ tiêu đánh giá… sẽ giúp doanh nghiệp có được chiến lược quản trị hiệu quả.

Bài viết này, Kiến vàng 247 sẽ giúp bạn đọc giải đáp câu hỏi nguồn nhân lực là gì? và cung cấp thêm những nội dung, kiến thức liên quan cũng như đặc điểm và vai trò của nhân lực.

Nguồn nhân lực là gì?

Nguồn nhân lực của một tổ chức là tất cả những nguồn tài nguyên cần thiết để hoạt động của một doanh nghiệp, bao gồm cả người lao động và các tài nguyên khác như tài sản, thiết bị và tài chính. Nhân lực chính là những người lao động của công ty, vì họ cung cấp sức lao động để hoạt động của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào cũng được hình thành dựa trên nguồn nhân lực.

Nguồn nhân lực dựa trên hai khía cạnh:

  • Về số lượng: Là tổng số những người trong độ tuổi lao động làm việc theo quy định của nhà nước, thời gian mà họ có thể lao động. Đây cũng là sự khác biệt cơ bản của nguồn lực con người với nguồn lực khác.
  • Về chất lượng:  Là sức khoẻ, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kiến thức, tinh thần và trình độ lành nghề của người lao động. Nguồn nhân lực cũng chính là nguồn lực của con người với khả năng sáng tạo ra của cải, vật chất cũng như tinh thần cho xã hội.
nguôn nhân lực
Nguồn nhân lực là gì?

Trong thời kỳ phát triển này, thì nguồn nhân lực là một tài nguyên cần được chú ý. Vì việc phát triển nhân lực là vị trí then chốt để phát triển một doanh nghiệp. Chăm lo đầy đủ đến con người chắc chắn sẽ mang đến sự phồn vinh cho doanh nghiệp, quốc gia, là cơ sở để phát triển bền vững.

Vai trò của nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực có vai trò rất quan trọng với doanh nghiệp. Nó là một yếu tố quan trọng trong quá trình quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. Một số vai trò cụ thể của nhân lực với doanh nghiệp bao gồm:

Mang đến lợi nhuận, sự phát triển của tổ chức

Nguồn nhân lực là nguồn cung cấp cho doanh nghiệp những người có khả năng và trình độ chuyên môn cao để hoạt động. Nhân lực tốt có thể tạo sự chuyên nghiệp và chất lượng trong hoạt động của doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp có một nguồn nhân lực dồi dào, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đủ sức lao động và hiệu quả, nó có thể giảm chi phí quản lý và tăng lợi nhuận. Tính năng động, sáng tạo, hoạt động trí óc của con người có thể tạo ra những giá trị hữu ích trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực mang đến lợi nhuận, sự phát triển của doanh nghiệp

Sự gắn kết của một khách hàng đối với một tổ chức còn phụ thuộc vào mối quan hệ của khách hàng đó đối với nhân viên. Việc nhân viên được huấn luyện tốt sẽ kích khích khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ. Từ đó họ sẽ trở thành những khách hàng trung thành. Đây cũng là một trong những đặc điểm chỉ có nguồn nhân lực mới thực hiện được.

Là nguồn lực vô tận

Vai trò của nhân lực đối với doanh nghiệp chính là năng lực vô tận cho sự sáng tạo sản phẩm và kiến tạo tổ chức. Nếu biết khai thác đúng cách, thì nó có thể tạo ra nhiều của cải, vật chất cho xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của con người.  Việc giữ cho nhân sự ổn định và tối ưu hóa nguồn nhân lực là việc làm đòi hỏi phải có chiến lược và thấu hiểu tâm sinh lý con người.

Nguồn lực mang tính chiến lược

Phát triển kinh tế, xã hội dựa trên nhiều nguồn lực: nhân lực, vật lực, tài lực nhưng chỉ có nguồn lực con người mới tạo ra động lực cho sự phát triển, những nguồn lực khác muốn phát huy thì chỉ thông qua nguồn lực con người.

Nguồn lực có thể mang tính chiến lược cho doanh nghiệp. Nó có thể được sử dụng để đạt được mục tiêu và phát triển dài hạn. Nhân lực có tính năng động, sáng tạo, hoạt động trí óc của con người có thể tạo ra những giá trị hữu ích trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực mang tính chiến lược

Nếu một doanh nghiệp có một nguồn lực lớn thì họ có thể sử dụng để mở rộng hoạt động của mình, tăng cơ hội cạnh tranh và tăng lợi nhuận. Trái lại, nếu một doanh nghiệp không có đủ nguồn lực, họ có thể gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu của mình và phát triển dài hạn.

Do đó, việc quản lý và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả là một yếu tố rất quan trọng trong quản lý của doanh nghiệp.

Vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế là không thể bàn cãi. Vì vậy, kể từ khi mở cửa nền kinh tế, nhà nước đã luôn đẩy mạnh và phát huy các chính sách nâng cao chất lượng đào tạo. Bởi giáo dục  và đào tạo là con đường để phát huy nguồn lực con người.

Hy vọng bài viết trên của Kiến Vàng 247 sẽ giúp bạn nhận biết rõ về nguồn nhân lực là gì? Vai trò của nguồn nhân lực và làm cách nào để khai thác tối ưu nguồn lực này. Từ đó có thể đưa ra được những chính sách tối ưu nhất, để tận dụng nhân lực tạo ra các kế hoạch kinh doanh mới và đột phá.

>> Xem thêm: Nhân lực là gì? Vai trò, đặc điểm của nguồn nhân lực