Phương thức thanh toán dịch vụ tại Kiến Vàng 247:

Sau khi khách hàng đã đồng ý kết kết hợp đồng của công ty chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán dịch vụ qua 2 hình thức:

  • Thanh toán trực tiếp: khách hàng có thể trả tiền mặt
  • Thanh toán online: khách hàng có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản