Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa cập nhật mới nhất 2022

Mẫu biên bản giao bán hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa là một loại giấy tờ hết sức quan trọng. Vì đây là giai đoạn cuối của hoạt động mua bán. Theo đó, bên giao sẽ giao hàng đúng thời gian và bên nhận có quyền nhận hàng, kiểm kê lại số lượng có giống với thỏa thuận ký kết trước đó hay không. Trong nội dung bài viết dưới đây, Kiến Vàng 247 sẽ cùng các bạn tìm hiểu về biên bản giao nhận hàng hóa để quá trình bàn giao diễn ra một cách thuận lợi và suôn sẻ.

Biên bản giao nhận hàng hóa là gì?

Biên bản giao nhận hàng hóa là văn bản thể hiện việc giao nhận hàng hóa đã xãy ra trên thực tế. Bên bán đã giao hàng và bên mua đã nhận hàng theo như sự thỏa thuận của hai bên trước đó.

Các đặc điểm của biên bản giao nhận hàng hóa:

 • Biên bản sẽ được làm ngay sau khi hợp đồng mua bán được ký kết.
 • Khi bên bán đã tiến hành giao đủ số lượng sản phẩm cho bên mua thì bên mua sẽ phải kiểm tra rồi ký xác nhận theo đúng quy định.
 • Biên bản giao nhận hàng hóa phải chứa đựng đầy đủ thông tin của các bên tham gia và hàng hóa được giao.
 • Nhằm tránh ảnh hưởng về kinh tế cũng như tránh xảy ra sai sót về hàng hóa và tiền bạc.

Biên bản giao hàng hóa có ý nghĩa vô cùng quan trọng:

 • Biên bản giao nhận hàng hóa thể hiện việc giao nhận hàng hóa đã xảy ra trên thực tế, bên bán đã giao hàng và bên mua đã nhận hàng theo như sự thỏa thuận của hai bên trước đó.
 • Biên bản xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa với mục đính nhằm xác nhận số lượng hàng hóa, vật tư sẽ mua và trách nhiệm của bên mua trong trường hợp bên bán giao hàng nhưng bên mua không cho người nhận hàng.
Biên bản giao nhận hàng hóa
Biên bản giao nhận hàng hóa

Những nội dung cần có trong biên bản giao nhận hàng hóa

Hiện nay, pháp luật không bắt buộc biên bản giao nhận hàng hóa phải theo mẫu quy định nào. Tuy nhiên, để đảm bảo đầy đủ thông tin, hạn chế xảy ra tranh chấp, biên bản giao nhận hàng hóa thông thường cần có những nội dung sau:

 • Tên đơn vị bán hàng
 • Tên đơn vị mua: tên công ty, địa chị, điện thoại, người đại diện, chức vụ.
 • Tên đơn vị bán: tên công ty, địa chị, điện thoại, người đại diện, chức vụ.
 • Ngày, tháng, năm thực hiện giao hàng hóa.
 • Nội dung hàng hóa bàn giao, số lượng, đơn giá…..
 • Ký tên xác nhận,….

Biên bản giao nhận hàng hóa được trình bày như sau:

 • Đầu tiên: bên trái là tên công ty, bên phải sẽ là quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Dưới tên công ty và quốc hiệu, tiêu ngữ là dòng chữ: “BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA” được căn giữa.
 • Căn cứ đơn hàng, hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc căn cứ thỏa thuận…
 • Ngày, tháng, năm lập biên bản giao nhận hàng hóa hoặc ngày, tháng, năm giao nhận hàng hóa.
 • Thông tin của cá nhân giao hàng và nhận hàng.
 • Thông tin hàng hóa được giao nhận (ở phần này càng chi tiết càng tốt).
 • Chữ ký xác nhận của các bên, có thể đóng dấu.
Các nội dung có trong biên bản giao bán hàng hóa
Các nội dung có trong biên bản giao bán hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Mẫu 1. Biên bản giao nhận

CÔNG TY………….………..

Số: ……..……..……..……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       ……., ngày….tháng…..năm …….

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ……………………………………………

Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm ….. tại …………………………………………., chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng): …………………………………………………

– Địa chỉ  : …………………………………………….……………………………….………………………

– Điện thoại : ……………………………………………… ……………………………………………

– Đại diện Ông/bà:……………………………….. Chức vụ: …………………..…………..…………..

BÊN B (Bên giao hàng): …………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ:  ……………………………………………………….…………………….…………………….…..

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………… …………

– Đại diện Ông/bà  ………………………………..  Chức vụ: ……………………………

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STTTên hàngQuy cáchĐVTSố lượngGhi chú

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIÊN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

  (Bên nhận hàng)                                                                    (Bên giao hàng)

Mẫu 2. Biên bản giao nhận hàng hóa nội bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA NỘI BỘ

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20…. Tại ……………………………., chúng tôi gồm:

– Ông/Bà: ……………………. Chức vụ: ……………………… (Bên giao)

– Ông/Bà: ……………………. Chức vụ: ……………………….(Bên nhận)

Địa điểm giao nhận tài sản: ………………………………….

Xác nhận việc giao nhận tài sản như sau:

STTTên hàngQuy cách/ chủng loạiĐVTSố lượngGhi chú
1
2
3

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAOĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

Mẫu 3. Biên bản giao nhận kiểm phiếu xuất kho

Đơn vị:……………….

Bộ phận:…………….

BIÊN BẢN GIAO NHẬN KIỂM PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…..tháng…..năm ……

Số: ……………………………..

Nợ …………………….

Có …………………….

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………………….

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………………….

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm ………………………………………..

STTTên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoáMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Yêu cầuThực xuất
1
2
Tổng cộng:

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………………….

Ngày …. tháng ….năm…

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

 

Mẫu 4. Biên bản bàn giao và nghiệm thu vật tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO & NGHIỆM THU VẬT TƯ

Căn cứ theo Hợp đồng số: …………….,giữa Công ty ………….và Công ty …………., đã ký ngày … tháng … năm 20…

Hôm nay, ngày….. tháng … năm 20…, tại………………., chúng tôi gồm:

I/ BÊN NHẬN: ………………………………………………………………

(Sau đây gọi là bên A)

Địa chỉ: ……………………………………………………..…………….……

Đại diện:……………….…… Chức vụ:……………………………….……….

(Ông/Bà):………………………….. Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………….. Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………….. Chức vụ: …………………………………………..

II/ BÊN GIAO: ………………………………………………………………

(Sau đây gọi là bên B)

Địa chỉ: …………………………………………………………………….…

Điện thoại: ……………………Fax: ……………………………………………

Đại diện : …………………….Chức vụ: …………………………..………….

(Ông/Bà):………………………….. Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):…………………………… Chức vụ: …………………………………………..

Hai bên nhất trí cùng tiến hành bàn giao, nghiệm thu hàng hóa với nội dung như sau:

III/. DANH MỤC HÀNG HÓA BÀN GIAO GỒM:

TT

Tên hàng hóa

ĐVT

Quy cách đóng gói

Hãng sản xuất/ Nước sản xuất

Hạn sử dụng

Số lượng

1

2

3

IV/KẾT LUẬN:

– Toàn bộ …………………nói trên mới 100%, sản xuất năm ……, còn nguyên đai nguyên kiện, đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật như trong Hợp đồng số: …………., đã ký ngày … tháng … năm 20….

– Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa mà bên B đã bàn giao theo mục III.

– Toàn bộ hàng hóa nói trên được chính thức bàn giao và nghiệm thu kể từ ngày…/…/ 20… Các bên nhất trí đồng ý ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Biên bản này được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu 5. Biên bản giao nhận hàng ký gửi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG KÝ GỬI

Số:……… – BBNT

 • Căn cứ Hợp đồng số ……….;

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm ……

Tại địa điểm:……………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:………………………………………………………….

Bên A:…………………………

Bên B:…………………………

Tiến hành bàn giao hàng hóa, sản phẩm/Dịch vụ như sau: Bên B giao cho bên A:

STT

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Chất lượng

 

 

 

 

 

 

Hai bên xác nhận số hàng hóa, sản phẩm/Dịch vụ trên đã được giao/nhận đầy đủ và đúng theo yêu cầu và sẽ lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi biên bản giao nhận được lập.

Biên bản được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu 6. Biên bản xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ, HÀNG HÓA

 • Căn cứ vào hợp đồng nguyên tắc số:…/HĐNT về việc mua bán vật tư, hàng hóa được hai bên ký kết ngày…tháng…năm…
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm….., tại…..

Chúng tôi gồm có:

1. Bên mua:

Tên tổ chức:……………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật: …………………………….Chức vụ:……………………..

2. Bên bán:

Tên tổ chức:……………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật: …………………………….Chức vụ:…………………………

Bằng văn bản này bên mua và bên bán xác nhận về khối lượng vật tư hàng hóa mua bán như sau:

STTTên hàngQuy cách/ chủng loạiĐVTSố lượngGhi chú

Phương thức giao nhận hàng hóa:

 • Địa điểm giao hàng: …
 • Thời gian giao hàng: …giờ…phút, ngày…tháng…năm…..
 • Chi phí vận chuyển: bên ….chịu

Trong trường hợp không nhận được thông báo nào về việc thay đổi hoặc hủy bỏ đơn hàng trong vòng ….ngày (…..ngày) kể từ ngày ký biên bản thỏa thuận này, bên bán sẽ tiến hành chuẩn bị hàng hóa, vật tư mà bên mua đã đặt tại địa điểm, thời gian như đã thỏa thuận trên. Trong trường hợp không nhận được thông báo từ bên mua và bên bán đã giao hàng mà bên mua không cho người nhận hàng hóa mà có phát sinh thiệt hại thì bên mua có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bên bán.

Bên mua
(Ký tên, đóng dấu)

Bên bán
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 7. Biên bản giao nhận hàng hóa nội bộ

CÔNG TY…………

BỘ PHẬN………..

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA NỘI BỘ

Ngày …tháng ….năm ……

Số: ……..

Nợ: …….

Có: …….

Căn cứ Quyết định số: …… ngày …tháng… năm 2….của ……………………………….về việc bàn giao TSCĐ:

– Ông/Bà: …………….., chức vụ: ………………………. Đại diện bên giao

– Ông/Bà: ……………………., chức vụ: …………………… Đại diện bên nhận

Địa điểm giao nhận TSCĐ: …………………………………………….

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

 

STT

Tên, ký hiệu quy cách (cấp hạng TSCĐ)

 

 

Số hiệu TSCĐ

 

Nước sản xuất (XD)

 

 

Năm sản xuất

 

Năm đưa vào sử dụng

 

Công suất (diện tích thiết kế)

Tính nguyên giá tài sản cố định

 

Giá mua (ZSX)

 

Chi phí vận chuyển

 

Chi phí chạy thử

 

 

 

Nguyên giá TSCĐ

 

Tài liệu kỹ thuật kèm theo

A

BCD12345678

E

Cộng

x

xxxx

x

Các lưu ý khi lập và ký biên bản giao nhận

 • Thông tin của bên bán và bên mua phải đầy đủ và chính xác từ tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, người đại diện…).
 • Biên bản giao nhận hàng hóa cần được thực hiện song song khi làm hợp đồng mua bán hoặc khi giao nhận. Bởi nếu để thực hiện cuối cùng thì sẽ không bám sát được quá trình mua bán giao nhận và dễ xảy ra sai sót hơn.
 • Cần có chữ ký, đóng dấu của cả 02 bên để thể hiện sự đồng tình của cả 02. Nếu không có phần chữ ký người đại diện và đóng dấu của cả 02 bên hoặc thiếu một trong hai bên thì biên bản sẽ không có giá trị pháp lý.
 • Biên bản giao nhận cần được sao thành hai bản, bên bán và bên mua mỗi bên sẽ giữ một bản để làm cơ sở pháp lý nếu có tranh chấp không may xảy ra.
 • Mỗi một biên bản giao nhận hàng hóa sẽ có những sự khác biệt nhất định tùy thuộc theo điều kiện, loại hàng hóa và theo ý chí của các bên nhưng phải đảm bảo đúng thủ tục và không trái với quy định của pháp luật.
Lưu ý khi kí kết văn bản giao hàng hóa
Lưu ý khi kí kết văn bản giao hàng hóa

Trên đây là các mẫu biên bản giao nhận hàng hóa được Kiến Vàng 247 tổng hợp từ nhiều nguồn tin khác nhau. Thông qua bài viết này, hy vọng người đọc có thể biết thêm về những thông tin mua bán hàng hóa và cách viết một biên bản sao cho chính xác. Chúc các bạn thành công trong việc mua hàng.

>> Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng lao động thời vụ chuẩn xác nhất 2022