Giải thích sức lao động khác với lao động ở chỗ nào?

Sức lao động khác với lao động ở chỗ nào

Sức lao động khác với lao động ở chỗ nào? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đang thắc mắc. Họ không phân biệt được thế nào là lao động và thế nào là sức lao động. Vì thế, bài viết dưới đây của Kiến Vàng 247 sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hai khái niệm này. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Lao động là gì?

Trước khi làm rõ vấn đề sức lao động khác với lao động ở chỗ nào thì chúng ta cần phải tiều tìm lao động là gì trước. Kể từ khi loài người bắt đầu tiến hóa, khi các loài vượn cổ biết cầm nắm và hái lượm. Sau đó dần tiến hóa trở thành người tinh khôn, người đứng thẳng. Và phát triển thành người hiện đại như chúng ta ngày nay.

Con người luôn nỗ lực để cải tạo chính mình. Họ dùng tay để làm ra các công cụ cần thiết cho đời sống. Sử dụng lửa để nấu chín thức ăn, huấn luyện động vật, trồng trọt, cải tạo thiên nhiên. Họ cũng biết cách xây dựng nơi trú ẩn chứ không còn phải ở những hang hóc nữa. Quá trình lao động diễn ra từ lâu đời và có ý nghĩa cực kì quan trọng đối với nhân loại.

Lao động là gì?
Lao động là gì?

Có nhiều quan điểm và cách giải thích về định nghĩa lao động là gì.

 • Lao động được định nghĩa là hành động có chủ ý, có ý thức của con người. Nhằm điều chỉnh các vật thể tự nhiên để đáp ứng nhu cầu của con người.
 • Về bản chất, lao động là sự vận động của sức người trong quá trình tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
 • Đó cũng là quá trình kết hợp sức lao động và công cụ sản xuất để tạo ra hàng hoá. Nhằm phục vụ cho nhu cầu của con người.
 • Có thể nói rằng lao động chính là nhân tố quyết định đến mọi hoạt động kinh tế. Nhất là lao động có năng suất, chất lượng, hiểu quả cao là yếu tố quyết định đến sự phát triển của đất nước, xã hội và gia đình mỗi người.
 • Lao động là sử dụng sức mạnh tay chân và trí óc. Thông qua các công cụ lao động để cải tạo thiên nhiên. Nhằm mục đích phục vụ cho đời sống con người.
 • Nhờ có lao động mà con người mới trở thành loài thượng đẳng và có cuộc sống phát triển như hiện nay. Sẽ có sự phân công lao động khác nhau trong xã hội. Có người lao động trí óc, có người lao động chân tay…

Khái niệm sức lao động

Sức lao động là gì?

Một khái niệm cốt yếu trong kinh tế chính trị Mác-xít là sức lao động. Mác định nghĩa sức lao động là toàn bộ khả năng thể chất, tinh thần và tâm hồn tồn tại trong cơ thể. Trong một con người đang sống và được vận dụng mỗi khi họ tạo ra một giá trị thặng dư nào đó. Sức lao động là năng lực lao động của con người. Là nhân tố quyết định của tất cả quá trình sản xuất. Đây cũng là một thành phần sản xuất sáng tạo chủ yếu của xã hội. Tuy nhiên, sức lao động mới chỉ là khả năng lao động. Còn lao động là việc sử dụng sức lao động trọng thực tế. Vậy sức lao động khác với lao động ở chỗ nào?

Sức lao động là gì?
Sức lao động là gì?

Hàng hóa sức lao động là gì?

Kết quả cuối cùng của một quá trình lao động trong một khoảng thời gian nhất định gọi là hàng hóa sức lao động. Khi xảy ra các điều kiện sao thì sẽ được coi là hàng hóa sức lao động:

 • Người lao động được tự do trao đổi sức lao động của mình để lấy một giá trị khác. Chẳng hạn như tiền hoặc một sản phẩm nào đó.
 • Khả năng tự sản xuất và kinh doanh của người lao động bị hạn chế. Do đó, con người buộc phải bán sức lao động của mình để tồn tại và sinh sống.

Sức lao động sẽ trở thành hàng hoá khi hai điều kiện trên tồn tại song song.

Giá trị hàng hóa sức lao động

Giá trị hàng hoá sức lao động sẽ do lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động quyết định. Bao gồm 3 bộ phận:

 • Giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết của người lao động.
 • Chi phí đào tạo, hướng dẫn người lao động.
 • Giá trị tư liệu sinh hoạt thiết yếu để duy trì cho gia đình của người lao động.

Giá trị hàng hóa sức lao động khác với hàng hóa thông thường ở chỗ là giá trị hàng hóa sức lao động mang yếu tố tinh thần và lịch sử.

Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động

Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động để thoả mãn nhu cầu của người sử dụng nó trong quá trình lao động tạo ra hàng hoá. Chỉ thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng sức lao động. Có nghĩa là quá trình lao động của người lao động. Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động là một giá trị sử dụng đặc biệt.

Hàng hóa sức lao động
Hàng hóa sức lao động

Hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt

Hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt. Nó giúp ích cho xã hội bằng cách tạo ra giá trị thặng dư. Nhờ đó, người lao động không ngừng nỗ lực để cho ra đời những sản phẩm công trình tốt nhất. Từ đó có thể đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng lao động.

Con người với những nhu cầu phức tạp và đa dạng là yếu tố để tạo thành hàng hóa sức lao động. Điều này phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. Có rất nhiều nhu cầu của người lao động phải được thỏa mãn. Đáp ứng về cả vật chất và tinh thần, được khuyến khích và coi trọng. Việc cung cấp hàng hóa sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của mỗi người. Ví dụ bao gồm nhận thức, tâm lý, văn hóa, môi trường sinh sống, vị trí, v.v.

Khi đáp ứng đủ hai điều kiện thì hàng hóa sức lao động sẽ trở thành một dạng hàng hóa đặc biệt. Gồm sự tự do và nhu cầu mua bán của sức lao động. Để người lao động chuyên tâm làm việc và sản xuất thì người sử dụng lao động cần đáp ứng các yêu cầu phù hợp. Chẳng hạn như tâm lý, văn hóa, vị trí địa lý… để người lao động có thể tạo ra hiệu quả tốt và giá trị thặng dư cao.

Tại sao sức lao động là hàng hóa đặc biệt

Các yêu cầu nói trên phải được đáp ứng để sức lao động trở thành hàng hoá. Con người với nhiều nhu cầu phức tạp khác nhau sẽ tạo thành hàng hoá sức lao động. Những nhu cầu đó có tính chất toàn diện gồm cả nhu cầu về vật chất và tinh thần, phù hợp với quá trình phát triển của xã hội.

Sức lao động là hàng hóa đặc biệt
Sức lao động là hàng hóa đặc biệt

Con người có nhu cầu vật chất rất đa dạng như nhu cầu ăn uống, mặc, chỗ ở… Ngoài ra, con người còn mong muốn đáp ứng nhu cầu về tinh thần như giải trí, tôn trọng. Thậm chí những nhu cầu thực tế khác như tâm lý, nhận thức, văn hóa, vị trí địa lý, không gian sinh sống cũng quyết định đến việc cung cấp hàng hóa sức lao động của con người. Trong khi đó, xã hội luôn luôn vận động và phát triển làm cho nhu cầu của con người ngày càng cao.

Đặc biệt, hàng hóa sức lao động được xem là dạng hàng hóa đặc biệt. Nó mang yếu tố tinh thần và lịch sử, đồng thời tạo ra giá trị thặng dư cao. Vì giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động có một ưu điểm mà không có hàng hóa nào có thể có được. Đó là khi sử dụng, chúng không những lưu giữ được giá trị mà còn có thể tạo ra giá trị lớn hơn. Gọi là giá trị thặng dư.

Sức lao động khác với lao động ở chỗ nào?

Sức lao động khác với lao động ở chỗ nào sẽ được làm rõ trong nội dung sau:

 • Sự khác biệt cơ bản nhất giữa sức lao động và lao động là sức lao động là khả năng của lao động. Ngược lại lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong thực tế.
 • Lao động được định nghĩa là hành động có chủ ý, mục đích, có ý thức của con người nhằm cải biến các vật thể tự nhiên để phù hợp với yêu cầu của con người. Tóm lại, có thể hiểu lao động là sử dụng sức mạnh tay chân hay trí óc thông qua công cụ lao động để cải tạo thiên nhiên. Và phục vụ cho đời sống của con người.
 • Mác định nghĩa sức lao động là toàn bộ khả năng về thể chất, tinh thần và trí tuệ của một người và được vận dụng dụng mỗi khi họ tạo ra một giá trị thặng dư nào đó. Sức lao động là năng lực lao động của con người. Là yếu tố hàng đầu của mọi quá trình sản xuất. Đây cũng là một lực lượng sản xuất chủ yếu của xã hội. Và sức lao động mới chỉ là năng lực lao động. Còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động thực tế.

Những thông tin trên đây đã giải thích cho các bạn biết được sức lao động khác với lao động ở chỗ nào, ngoài ra còn cung cấp thêm kiến thức tham khảo về hàng hóa sức lao động. Kiến Vàng 247 hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích.

>> Xem thêm: Quy trình order nhà hàng chuyên nghiệp và hiệu quả