Mẫu hợp đồng lao động thời vụ chuẩn xác nhất 2022

Nhiều người đang loay hoay tìm kiếm mẫu hợp đồng lao động thời vụ, nhưng còn e ngại vì không biết đây có phải là bản soạn thảo chính xác hay không. Đừng lo nhé! Kiến Vàng 247 sẽ giúp bạn tìm ra mẫu đơn chuẩn nhất để cho bạn biết được trong hợp đồng đó bao gồm những gì và có nên quyết định đi đến kí kết sau khi thương thảo hay không.

Lao động thời vụ là gì?

Lao động thời vụ là những người lao động thực hiện công việc mang tính thời vụ. Các công việc này thường kéo dài trong khoảng thời gian 3-6 tháng hoặc dài hơn theo tính chất của từng công việc và quy định công ty. Trong luật lao động có quy định rõ, thời gian làm việc thời vụ sẽ dưới 12 tháng.

Lao động thời vụ
Lao động thời vụ

Các quy định về lao động thời vụ

Điều kiện ký hợp đồng thời vụ

Để xác định điều kiện ký kết hợp đồng lao động thời vụ, điều đầu tiên bạn phải nắm rõ bản chất công việc. Đối với những công việc mang tính thời vụ, không thường xuyên và có thời gian làm dưới 12 tháng, người lao động sẽ được kí kết hợp đồng lao động thời vụ.

Không được phép kí hợp đồng thời vụ đối với các vị trí cố định có thời hạn từ 12 tháng trở lên, theo Khoản 3, Điều 22 Luật Lao động năm 2012. Ngoại trừ công việc không thường xuyên, dưới 12 tháng:

 • Tạm thay thế vị trí của người lao động nghỉ chế độ thai sản hoặc đi nghĩa vụ quân sự.
 • Người lao động ốm, tai nạn, đang trong thời gian tạm nghỉ dưỡng.

Đối với người sử dụng lao động, tuyển lao động thời vụ vi phạm quy định, sẽ bị xử phạt hành chính theo Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP. Mức phát giao động trong khoảng 500 ngàn đồng đến 20 triệu đồng tùy theo mức độ, số lượng lao động vi phạm.

hợp đồng lao động thời vụ
Luật Lao động 2012 quy định về hợp đồng lao động thời vụ

Hình thức, thời hạn hợp đồng thời vụ

Đối với công việc tạm thời dưới ba tháng thì được ký hợp đồng lao động bằng lời nói chứ không phải bằng văn bản, theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Lao động năm 2012. Công việc có thời hạn trên ba tháng phải được ký kết bằng văn bản.

hợp đồng lao động thời vụ hết hạn sau 30 ngày nên người sử dụng lao động phải tái ký hợp đồng. Hợp đồng này sẽ trở thành hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng nếu không được thực hiện.

Tại Luật lao động hiện hành không có quy định về số lần ký hết hợp đồng lao động thời vụ. Do đó, người sử dụng lao động chỉ cần đảm bảo tổng thời gian ký kết trong một năm không vượt quá 12 tháng. Trong trường hợp tổng các lần ký kết trong năm lớn hơn sẽ được chuyển thành Hợp đồng lao động thường xuyên.

Chính sách Bảo hiểm xã hội cho hợp đồng thời vụ

Tại Điểm a, b Khoản 1, Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định các đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH bao gồm:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng không thời hạn, có thời hạn hoặc mùa vụ có thời gian từ 3 tới 12 tháng. Bao gồm cả Hợp đồng lao động ký kết với người đại diện pháp luật của người dưới 15 tuổi.
 • Người lao động thực hiện hợp đồng từ 1 đến dưới 3 tháng.

Người lao động làm việc trong thời gian từ một tháng trở lên đều phải đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bảo hiểm xã hội cho hợp đồng thời vụ
Bảo hiểm xã hội cho hợp đồng thời vụ

Lợi ích của việc ký kết hợp đồng lao động thời vụ

Người tìm việc thường đánh giá cao các tin tuyển dụng lao động có điều khoản kí kết hợp đồng rõ ràng. Điều này là do những lợi ích của việc kí kết hợp đồng thời vụ mang lại. Người lao động được hưởng các quyền lợi sau:

 • Được quyền tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định. Do đó người lao động sẽ được hưởng trợ cấp về hưu trí, thập nghiệp, chế độ thai sản…
 • Được bảo về về các quyền lợi chính đáng, đúng pháp luật như: Trả lương đúng thời hạn, không bị chấm dứt hợp đồng khi không rõ lý do…

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20….

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ (Mẫu)

Số: …../HĐLĐ/20…

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:………….

Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ:    GIÁM ĐỐC

Đại diện cho (1): CÔNG TY ………………………

Địa chỉ : ……………………………………………..

Và một bên là Ông/Bà: …………………………..

Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại …………

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND/CCCD:……….cấp ngày …/…/…. tại……….

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

– Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ 02 tháng.

– Từ ngày … tháng … năm 2011 đến ngày … tháng … năm 20…..

–  Địa điểm làm việc (4): Tại văn phòng công ty.

– Chức danh chuyên môn:  Không

– Chức vụ (nếu có): Nhân viên

– Công việc phải làm (5): Theo sự điều động của người quản lý.

Điều 2: Chế độ làm việc:

– Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.

– Mức lương chính hoặc tiền công (8): ………đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

– Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.

– Phụ cấp gồm (9): Không

– Được trả lương: vào các ngày …

– Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.

– Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Người lao động tự đóng.

– Chế độ đào tạo (11): Không

– Những thoả thuận khác (12): Không

1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

– Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng… năm… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày …… tháng …… năm 20….

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                         NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                                              (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thời vụ nên làm gì?

Trong một vài trường hợp, người lao động buộc phải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ. Lúc này, họ cần thực hiện theo các quy định tại Điều 37 của Luật lao động 2012 để đảm bảo các quyền lợi của bản thân.

Trước tiên người lao động phải thông báo trước cho người sử dụng lao động trong thời hạn được quy định tại hợp đồng. Tùy theo từng trường hợp sẽ quy định các loại hồ sơ, đơn xin nghỉ khác nhau.

Báo trước ba ngày làm việc

 • Không được nhận công việc, địa điểm làm theo nhu cầu.
 • Không được đảm bảo điều kiện làm việc như đã thỏa thuận
 • Tiền lương, thời hạn trả lương không đúng theo thỏa thuận
 • Người lao động bị ngược đãi, quấy rối, đau ốm không có khả năng lao động…
 • Gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, không thể tiếp tục làm việc
 • Trường hợp thai sản, phụ nữ mang thai

Các trường hợp khác

 • Trường hợp thai sản: Lao động nữ mang thai cần được nghỉ ngơi. Cần báo trước thời hạn để bên sử dụng lao động sắp xếp công việc.
 • Trường hợp lao động đơn phương hủy hợp đồng trước thời hạn sẽ bị hủy các quyền lợi về trợ cấp thôi việc theo quy định của Luật lao động.
 • Trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cần thông báo trước ít nhất 3 ngày làm việc theo Luật lao động.
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ

Lao động thời vụ là công việc chỉ mang tính chất tạm thời, không dài lâu. Tuy nhiên, để đảm bảo được tất cả các quyền lợi, người lao động cần phải yêu cầu các đơn vị thuê nhân công ký hợp đồng thời vụ. Thông qua những chia sẻ trên đây, Kiến Vàng 247 mong rằng bạn đọc có thể biết được mẫu hợp đồng lao động thời vụ và những lưu ý kèm theo khi ký kết hợp đồng.

Có thẻ bạn quan tâm: Việc làm thời vụ trả lương theo ngày tại TPHCM và những lưu ý