Công nhân tiếng anh là gì? Và một số ví dụ Anh – Việt

Công nhân là ngành lao động phổ thông, nó được phổ biến ở nhiều nơi để các bạn trẻ có thể lựa chọn. Đối với việc làm phổ thông ngày nay nó chiếm rất nhiều và đa dạng các ngành nghề khác nhau. Bài viết dưới đây Kiến Vàng 247 sẽ cung cấp thông tin liên quan đến công nhân tiếng anh là gì cũng như là một số từ, một số câu tiếng anh liên quan đến ngành nghề công nhân.

Công nhân tiếng Anh là gì?

Công nhân trong tiếng Anh là: worker

  • Phiên âm: /ˈwɜːkər/

Công nhân là người lao động chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp trong một ngành nghề cụ thể. Công nhân thường thực hiện các công việc thủ công hoặc bằng máy móc để sản xuất, lắp ráp hoặc vận hành các sản phẩm và dịch vụ.

công nhân tiếng anh là gì
Công nhân trong tiếng Anh là gì?

Các từ vựng tiếng Anh liên quan đến ngành nghề công nhân

Dưới đây là một số từ vựng tiếng anh cơ bản về các ngành nghề công nhân mà bạn nên biết:

  • Assembler (/əˈsemblər/): Công nhân lắp ráp.
  • Garment worker (/ˈɡɑːmənt ˈwɜːkər/): Công nhân may.
  • Construction worker (/kənˈstrʌkʃən ˈwɜːkər/): Công nhân xây dựng.
  • Bricklayern (/ˈbrɪkleɪər/): Thợ nề.
  • Dockworker (/ˈdɒkwɜːkər/): Công nhân bốc xếp ở cảng.
  • Factory worker (/ˈfæktərI ˈwɜːkər/): Công nhân nhà máy.
  • Mason (/ˈmeɪsən/): Thợ hồ.

Một số mẫu câu ví dụ tiếng Anh về công nhân

1. Many companies still treat their management staff better than their workers.

=> Tạm dịch:  Nhiều công ty vẫn đối xử tốt với nhân viên quản lý hơn công nhân của họ.

2. The postal workers have come out in support of their pay claim.

=> Tạm dịch: Các nhân viên bưu điện đã hỗ trợ yêu cầu trả tiền của họ.

3. Some workers gather pollen and nectar. Others make honey and guard the hive.

=> Tạm dịch: Một số công nhân thu thập phấn hoa và mật hoa. Những người khác làm mật ong và bảo vệ tổ ong.

4. Jack has been a loyal worker in this company for almost 50 years.

=> Tạm dịch : Jack đã là một công nhân trung thành của công ty này trong gần 50 năm.

Với bài viết trên của Kiến Vàng 247 đã giải đáp cho các bạn hiểu rõ hơn về công nhân tiếng Anh là gì? Cũng như một số từ vựng, ví dụ liên quan. Hy vọng thông qua bài viết sẽ giúp bạn một phần nào đó hiểu về công nhân cũng như một số thông tin liên quan trong cuộc sống cũng như trong quá trình học tập tiếng anh của mình nhé.

>> Xem thêm: Công nhân thời vụ là gì? Các lưu ý khi làm công nhân thời vụ