Các mô hình quản lý nhân sự hiệu quả nhất hiện nay

Mô hình quản lý nhân sự hiệu quả

Mô hình quản lý nhân sự hiệu quả là gì? Trong nền kinh tế ngày nay, điều quan trọng nhất mà các nhà lãnh đạo phải làm để quản lý một công ty đúng cách là hướng dẫn và huấn luyện nhân viên những kỹ thuật phù hợp nhất. Để đạt được điều đó, các nhà lãnh đạo nên tạo ra và thực hiện một mô hình quản lý nguồn nhân lực sẽ giúp họ tăng cường nguồn nhân lực, giải quyết các thách thức và đưa ra các đánh giá đúng đắn.

Mô hình quản lý nhân sự là gì?

Mô hình quản lý nguồn nhân lực có thể được định nghĩa là một hệ thống các chính sách, hoạt động và quy trình quản trị nhân sự giúp tổ chức đáp ứng. Và đạt được các mục tiêu chiến lược đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động. Mô hình quản lý nhân sự gắn bó chặt chẽ với mô hình kinh doanh của công ty. Nếu có một mô hình quản lý nguồn nhân lực tốt, các doanh nghiệp có thể:

 • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên chất lượng cao cho công ty
 • Tăng – duy trì số lượng nhân viên để duy trì hoạt động kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp.
 • Tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên.
Khái niệm mô hình quản lý nguốn nhân lực
Khái niệm mô hình quản lý nguốn nhân lực

Các mô hình quản lý nhân sự phổ biến nhất hiện nay

Hiện nay, các doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều mô hình quản lý nhân sự khác nhau. Nhưng nhìn chung, có năm mô hình nhân sự phổ biến hiện nay. Doanh nghiệp lựa chọn mô hình quản lý nguồn nhân lực phù hợp dựa trên quy mô, tầm nhìn và đặc điểm văn hóa của doanh nghiệp.

Mô hình nhân quả tiêu chuẩn của HRM

Đây là mô hình quản lý nguồn nhân lực nổi tiếng nhất. Được phát triển từ một số mô hình tương đương được phát triển vào đầu những năm 2000. Mô hình này mô tả một chuỗi nhân quả bắt đầu với chiến lược của công ty. Và kết thúc bằng các kết quả của quản lý. Hiệu suất nội bộ, chẳng hạn như năng suất, đổi mới và chất lượng. Được cải thiện nhờ quản lý nguồn lực. Nhờ những kết quả này, hiệu suất tài chính được cải thiện (ví dụ: lợi nhuận, doanh thu tài chính, tỷ suất lợi nhuận tốt hơn và ROI).

Mô hình nhân quả tiêu chuẩn của HRM
Mô hình nhân quả tiêu chuẩn của HRM

Nguồn nhân lực theo mô hình này sẽ chỉ có hiệu quả nếu kế hoạch của nó phù hợp với chiến lược kinh doanh chung của công ty. Kế hoạch tổng thể cung cấp nền tảng cho chiến lược nguồn nhân lực của công ty. Đầu tư lớn hơn vào bộ phận nhân sự sẽ dẫn đến kết quả cao hơn nếu công ty hoạt động tốt. Các hoạt động nhân sự cũng phải phù hợp chặt chẽ với chiến lược nhân sự. Chẳng hạn như tuyển dụng, đào tạo, thẩm định và đãi ngộ.

Mô hình quản lý nhân sự 8 chiếc hộp của Paul Boselie

Mô hình 8 hộp minh họa cách một số yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến sự thành công của công việc quản trị nhân sự. Đầu tiên, mô hình chỉ ra rằng các yếu tố bên ngoài như thị trường chung, thể chế chung và thị trường dân số có tác động đến quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Sau đó là kiến thức về văn hóa, lịch sử và công nghệ. Ngoài ra còn có tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách nhân sự của một công ty. Mô hình quản lý nhân sự bao gồm 6 phần:

 • Hoạt động liên quan đến nguồn nhân sự dự tính
 • Hoạt động liên quan đến nhân sự hiện tại
 • Hoạt động liên quan đến sự nhận thức của nhân sự
 • Kết quả của nhân sự
 • Các mục tiêu nhân sự thiết yếu
 • Mục đích kinh doanh cuối cùng

Mô hình chuỗi giá trị nhân sự

Mọi thứ chúng ta làm (và đo lường) trong quy trình nhân sự có thể được phân thành hai loại theo chuỗi giá trị nhân sự:

 • Các hoạt động HHR: bao gồm tuyển dụng, trả lương, đào tạo và lập kế hoạch kế nhiệm, cũng như các hoạt động hàng ngày. Các chỉ số thường được sử dụng để định lượng các hành động này. Đây được gọi là chỉ số hiệu quả. Sẽ rất tốt nếu doanh nghiệp thuê rẻ và đào tạo nhanh.
 • Kết quả HRM: mục tiêu kinh doanh mà các hành động HRM nhằm đạt được. Sự hài lòng, động lực, khả năng duy trì và sự hiện diện của nhân viên là những ví dụ về những kết quả này.
Mô hình chuỗi giá trị nhân sự
Mô hình chuỗi giá trị nhân sự

Mô hình chuỗi giá trị nhân sự nâng cao

Mô hình này tương tự như một chuỗi giá trị truyền thống, tuy nhiên nó bao gồm hai đặc điểm phân biệt bổ sung:

 • Thẻ điểm cân bằng xác định hiệu suất của tổ chức. Từ quan điểm tài chính, khách hàng và quy trình, thẻ điểm cân bằng kết hợp các chỉ số hiệu suất thiết yếu. Thông tin này hỗ trợ trong việc kết nối và thể hiện giá trị bổ sung của nhân viên đối với công ty.
 • Mô hình bắt đầu với một số công cụ hỗ trợ nhân sự. Những yếu tố hỗ trợ này rất quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp.

Mô hình quản lý nhân sự Harvard

Đây là một trong những mô hình quản lý nhân sự có ý nghĩa và quan trọng nhất. Được phát triển vào năm 1984 tại Đại học Harvard bởi một nhóm các nhà khoa học do Michael Beer dẫn đầu. Các cân nhắc về tình huống, lợi ích của các bên liên quan, chính sách HRM, kết quả HRM và các tác động lâu dài mà doanh nghiệp đặt ra để đạt được đều là một phần của mô hình HRM của Harvard.

Nó chủ yếu liên quan đến ba mối quan hệ: giao tiếp, trao đổi và khuyến khích nhân viên. Do đó, việc luân chuyển nguồn nhân lực, thời gian làm việc, tiền lương và tiền thưởng đều sẽ có tác động đến người lao động.

Kiến Vàng 247 hy vong những thông tin về mô hình quản lý nhân sự ở bài viết trên sẽ có ích cho bạn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn nhé!