Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh là gì? Những điều cần lưu ý

Báo cáo kết quả hoạt động trong kinh doanh

Báo cáo trong tài chính, có nhiều loại báo cáo khác nhau. Mục đích là để phục vụ cho công việc tài chính kế toán, trong đó bao gồm báo cáo kết quả hoạt động trong kinh doanh. Vậy báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Những điều gì cần phải lưu ý? Cùng Kiến Vàng 247 tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Là báo cáo tài chính tổng hợp, nó phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian nhất định. Thông thường, các báo cáo kết quả hoạt động trong kinh doanh, sẽ được trình bày theo dạng nhiều năm. Nhằm giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng xác định xu hướng tăng giảm của mỗi năm.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn được hiểu là báo cáo lãi lỗ theo từng năm.

báo cáo hoạt động kinh doanh nhiều năm
Báo cáo lãi lỗ qua từng năm

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có

Bao gồm: Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận

Trong đó:

Doanh thu: Đây là tổng các khoản tiền thu được từ việc tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của công ty

Chi phí: Là các khoản cần chi ra để mua nguyên vật liêu, hàng hóa và khoản thuế bắt buộc phải nộp cho nhà nước

Lợi nhuận: Khoản tiền còn lại sau khi lấy doanh thu trừ chi phí

Kết cấu của báo báo kết quả

Các số liệu được hiện diện trên báo cáo, sẽ được trình bày chi tiết theo 3 loại hoạt động sau đây:

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ

Đây là hoạt động liên quan đến nhiệm vụ sản xuất, trong kinh doanh theo như đăng ký hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả của hoạt động được tình bằng công thức sau:

 • Doanh thu – Các khoản giảm giá, hàng bán bị trả lại – Thuê tiêu thụ, Thuế xuất khẩu = Doanh thu thuần
 • Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán = Lợi nhuận gộp

Hoạt động về tài chính

Những hoạt động có liên quan đến việc đầu tư vốn của công ty ra bên ngoài. Điển hình như: đầu tư góp vốn liên doanh, hoạt động cho vay, cho thuê tài sản cố định và đầu tư kinh doanh chứng khoáng. Đối với kết quả kinh doanh tài chính, không được tính riêng mà phải tính cùng hoạt động tiêu thụ sản phẩm.

Mục đích của việc tính chung là để hình thành nên lợi nhuận kinh doanh cho đơn vị. Và lợi nhuận kinh doanh được tính như sau:

 • Lợi nhuận gộp + (Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính) – Quản lý doanh nghiệp và Chi phí bán hàng = Lợi nhuận kinh doanh
đầu từ vốn bên ngoài của doanh nghiệp
Hoạt động liên quan đầu từ vốn bên ngoài của doanh nghiệp

Các hoạt động khác

Có một số hoạt động nằm ngoài hoạt động tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông thường nó sẽ xảy ra ngoài dự kiến, ví dụ như hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, các khoản thu nhập và chi phí khác, các khoản hoàn lại, nợ phải thu khó đòi. Lợi nhuận cho các hoạt động khác được xác định:

 • Thu nhập khác – Chi phí khác = Lợi nhuận khác

Kết quả kinh doanh trước thuế của doanh nghiệp là phải tổng hợp lợi nhuận của 3 hoạt động trên và tính theo công thức sau:

 • Lợi nhuận thuần của hoạt động sản xuất kinh doanh + Lợi nhuận khác = Lợi nhuận kế toán trước thuê
 • Lợi nhuận kế toán trước thuế – Chi phí thuế thu nhập = Lợi nhuận sau thuế

Ý nghĩa của báo cáo kết quả trong kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng, trong việc đánh giá năng suất làm việc, hiệu quả kinh doanh và công tác quản lý hoạt động kinh doanh của công ty. Nhà quản lý có thể biết được tình hình thực tế của công ty thông qua báo cáo này.

Dựa theo số liệu trên báo cáo, sẽ có cơ sở chính xác để đánh giá khuynh hướng hoạt động của doanh nghiệp trong nhiều năm qua. Và dự đoán được các hoạt động sẽ diễn ra trong tương lai. Thông qua báo cáo kết quả trong kinh doanh, doanh nghiệp có thể nắm rõ hiệu quả và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Đây là nguồn thông tin quan trọng và bổ ích cho các người ngoài doanh nghiệp, quyết định đầu từ vào công ty.

Quy tắc lập và trình bày báo cáo kết quả kinh doanh

Quy tắc lập và trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đáp ứng được các giả định trong hoạt động liên tục

 • Việc lập báo cáo và trình bày báo cáo phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc Chuẩn mực kế toán “Trình bày báo cáo tài chính” và các chuẩn mực kế toán khác có liên quan. Ưu tiên giải trình các thông tin quan trọng, để giúp mọi người hiểu rõ thực trạng tình hình tài chính của công ty.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải phản ánh được bản chất kinh tế của các cuộc giao dịch hơn là hình thức pháp lý ( bản chất quan trọng hơn hình thức.
 • Phải trình bày các khoản mục doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo nguyên tắc phù hợp và thận trọng. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải phản ánh đúng các khoản mục trên. Các khoản mục như doanh thu, chi phí và lợi nhuận ở các kỳ trước bị sai thì phải điều chỉnh hồi tố, không được điều chỉnh vào báo cáo.
 • Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa doanh nghiệp và các đơn vị cấp thấp hơn sẽ không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, hay các khoản doanh thu, lãi, lỗ, chi phí được xem là chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ và bị loại trừ.
quy tắc lập và trình bày báo cáo
Thực hiện theo quy tắc lập và trình bày báo cáo hoạt động kinh doanh

Những điều cần lưu ý khi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đối với báo cáo thu nhập, chủ doanh nghiệp và nhà quản lý cần phải so sánh các tỷ số với nhau: giá vốn hàng bán được và chi phí hoạt động trên doanh thu thuần của từng thời kỳ. Nếu như chỉ tiêu giảm, chứng tỏ việc công ty đang có chiều hướng giảm dần chi phí nguyên vật liệu và nhân công trên 1 đồng doanh thu. Việc này có thể nhận biết dễ dàng, thông qua việc xem xét báo cao thu nhập của công ty trong nhiều năm

Một trong những tỷ số khá quan trọng trong kinh doanh là tỷ suất lợi nhuận biên (vòng quay doanh thu). Nó được tính toán như sau:

 • Thu nhập tròng / Doanh thu thuần

Tỷ suất lợi nhuận biên của một công ty là % trên 1 đồng doanh thu đóng góp lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu như tỷ suất lợi nhuận biên được tăng lên có nghĩa là tăng doanh thu, không tăng chi phí, đồng nghĩa với việc công ty quản lý chi phí đang dần tốt hơn. Và ngược lại, tỷ suất lợi nhuận biên giảm xuống  cũng đồng nghĩa với việc công ty quản lý chi phí đang kém dần đi.

Tỷ số P/E (Price-to-earnings hoặc giá thị trường của cổ phiếu trên thu nhập cổ phiếu) là một trong những tỷ số mà công ty nên quan tâm. Đây chính là tỷ số đơn giản, dùng để đo lường giá trị cổ phiếu của công ty so với lợi nhuận. Nhìn chung thì nếu tỷ số P/E của công ty càng cao thì thị trường có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.

Hy vọng, bài viết trên đã giúp các bạn hiểu được báo cáo hoạt động kinh doanh là gì? Bên cạnh đó, Kiến Vàng 247 đã cung cấp thêm về những điều cần lưu ý trong báo cáo, với bài viết này đã giúp các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về chức năng của báo cáo.

>>Xem thêm: Cập nhật mô tả công việc Trợ lý Tổng giám đốc (mới nhất)